Manual de utilizare Valera Swiss Ionic Comfort 513.01

Vezi aici gratuit manualul pentru Swiss Ionic Comfort 513.01 Valera. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de Swiss Ionic Comfort 513.01 Valera pe pagina aceasta.

Made by Ligo Electric SA - 6853 Ligornetto / Mendrisio - Switzerland
Valera is a registered trademark of Ligo Electric S.A. - Switzerland
SWISS IONIC
COMFORT
Type 513..
INSTRUCTIONS FOR USE
EN
Hood Dryer with Ion-Generator
Translation from original instructions 4
DE
Trockenhaube mit Ionen-Funktion
Übersetzung der Originalanweisungen 7
FR
Casque sèche-cheveux avec ionisateur
Traductions à partir des instructions d'origine 10
IT
Casco asciugacapelli con ionizzatore
Istruzioni originali 13
ES
Casco secador de cabello con ionizador
Traducción de las instrucciones originales 16
NL
Haardroogkap met ionisator
Vertaling van de originele instructies 19
PT
Capacete secador de cabelo com ionizador
Tradução das instruções originais 22
NO
Tørkehette med ionegenerator
Oversettelse av originale instruksjoner 25
SV
Huvtork med luftjoniserare
Översättning från originalinstruktioner 28
FI
Ionisaattorin sisältävä kuivaushuppu
Alkuperäisen ohjeen käännös 31
DA
Hættehårtørrer med ionisering
Oversættelse af original brugervejledning 34
HU
Hajszárító bura ionizálóval
Az eredeti utasítások fordítása 37
CS
Sušicí helma s ionizátorem
Překlad originálních pokynů 40
RO
Cască pentru uscarea părului cu ionizator
Traducerea instrucţiunilor originale 43
PL
Suszarka do włosów 'kask' z jonizatorem
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji 46
HE
49
EL
Κάσκα στεγνώματος μαλλιών με ιονιστή
μεταφράσεις από τις αρχικές οδηγίες 52
TR
İyonizerli saç kurutma kaskı
Orijinal talimatların çevirisidir 55
SK
Helma na sušenie vlasov s ionizátorom
Preklad z originálneho návodu 58
UK
Шолом-сушуар з іонізатором
Переклад оригінальних інструкцій 61
RU
Фен-шлем с ионизатором
Перевод с оригинальных инструкций 64
SA
67
IR
72
ΔϴϠλϷ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ Ϧϣ ΔϤΟήΗ
̮θΧ ̮γΎ̯ ϥϮϳ ϩΪϨϨ̯ΪϴϟϮΗ ΎΑ Ϯϣ ؝ΪϨϨ̯
ϦϳΆϤΑ ήόη ϒϔΠϣ ΓΫϮΧ
ϪϓήΣ ̶ϧίϮϣ ϦϴηΎϣ ϪϋϮϤΠ
ϣ
̵΍
00060679-02/15
TROFNO
C CINOI SSIWS
ʺʥʩʸʥʷʮʤ ʹʥʮʩʹʤ ʺʥʠʸʥʤ ʬʹ ʭʥʢʸʺ
ʸʥʨʦʩʰʥʩ ʭʲ ʸʲʩʹ ʹʥʡʩʩʬ ʲʡʥʫ
Guarantee card
Garantiekarte
Carte de garantie
Certificato di garanzia
Tarjeta de garantià
Garantiekarte
Certificado de garantia
Garantibevis
Garantibevis
Takuutodistus
Garantibevis
Certificat de garanţie
Záruční list
Garancialevél
Karta Gwarancyijna
Garanti sertificası
Záručný list
Stamp and signature of delear
Stempel und Unterschrift des Händlers
Cachet et signature du commerçant
Timbro e firma del rivenditore
Sello y firma del proveedor
Stempel en handtekening van de handelaar
Carimbo e firma do revendedor
Selgerens stempel og underskrift
Återförsäljarens stämpel och namnteckninge
Myyjän leima ja allekirjoitus
Forhandlerens stempel og underskrift
Eladó pecsétje és aláírása
razítko a podpis prodejce
Tampila i semnãtura vãnzãtorului
Pieczęc i podpis sprzedawcyù
Satıcının mühür ve imzası
Razítko a podpis predajca
d
ΖϧΎϤο ϪϣΎϧ
ϩΎ̴ηϭήϓ ϱΎπϣ΍ ϭ ήϬϣ

Probleme și întrebări frecvente despre Valera Swiss Ionic Comfort 513.01?

Adresează aici întrebarea ta despre Swiss Ionic Comfort 513.01 Valera celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de Swiss Ionic Comfort 513.01 Valera să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Valera
Model Swiss Ionic Comfort 513.01
Produs Fără categorie
EAN 7610558005766
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Ucrainean
Grup de produse Fără categorie
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Putere 600
Performanță
Funcţia Cool shot
Funcţia ionic
Număr de viteze 3
Setările de căldură 3
Design
Culoarea produsului Alb
Lungime cablu 3
Conţinutul de ambalaje
Cap de aspirare Concentrator
Duză difuzor de volum