Manual de utilizare Vitek VT-2400 G

Vitek VT-2400 G
(1)
  • Nr. pagini: 2
  • Tipul fișierului: PDF
CÂNTAR ELECTRONIC DE BUCĂTĂRIE
Acest dispozitiv este destinat doar pentru uz în condiţii casnice.
DESCRIERE
1 – Platformă din sticlă
2 – Display
3 – Buton senzorial de conectare/deconectare/regim de cântărire cu recipient „ON/TARE”
4 – Buton senzorial de selectare a unităţilor de masă „UNIT”
5 – Compartiment pentru baterii
RECOMANDĂRI
Compatibilitate electromagnetică
Cântarul electronic poate  sensibil faţă de unde electromagnetice emise de alte dispozitive,
amplasate în nemijlocita apropiere (de exemplu, telefoane mobile, aparate radio portative,
telecomande si cuptoare cu microunde). Dacă apar asemenea interferenţe (pe display se
asează date eronate sau contradictorii), plasaţi cântarul în altă parte sau deconectaţi tem-
porar sursa perturbaţiilor.
Prezentul model de cântar este simplu în utilizare. Totusi vă rugăm să citiţi cu atenţie
această instrucţiune.
ATENŢIE!
Cântarul nu necesită întreţinere tehnică.
Mânuiţi cântarul cu delicateţe, ca si orice dispozitiv de măsurare; nu-l supuneţi acţiunii
temperaturilor joase sau înalte, umidităţii sporite, evitaţi acţiunea directă a razelor solare,
nu scăpaţi dispozitivul pe jos si nu-l loviţi.
Nu permiteţi pătrunderea apei în interiorul carcasei cântarului, dispozitivul nu este imper-
meabil pentru apă. Se interzice păstrarea sau utilizarea cântarului în locuri cu umiditate
sporită (peste 80%), nu permiteţi contactul dispozitivului cu apa sau cu alte lichide pentru
a preveni dereglarea corectitudinii datelor cântarului sau defectarea cântarului.
Se interzice plasarea pe platforma din sticlă a obiectelor grele, cu masa mai mare de
limita maximal accesibilă a cântarului.
Se interzice reparaţia cântarului din proprie iniţiativă.
În legătură cu orice aspecte ale deservirii tehnice adresaţi-vă la un centru autorizat de
service.
Doar pentru utilizare în condiţii casnice.
Instrucţiunea de exploatare a cântarului
Scoateţi cântarul din ambalaj.
Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii (5) si montaţi baterii CR 2032, în co-
respundere cu polaritatea. Închideţi capacul compartimentului pentru baterii.
Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă orizontală stabilă.
Pentru conectarea cântarului atingeţi butonul „ON/TARE” (3), în rezultat pe display se va
asa „0 g” (Des. 2).
Printr-o atingere a butonului senzorial „UNIT” (4) selectaţi unitatea de masă: grame (g)
sau uncii (oz) (Des. 3).
Plasaţi ingredientele pe care vreţi să le cântăriţi pe cântar. Pe display (2) se va asa
masa ingredientelor (Des. 4).
Remarcă: Peste o perioadă de timp, dacă nu sunt efectuate nici un fel de acţiuni, cântarul
se va deconecta automat.
Cântărire cu recipient (funcţia „TARE”)
Conectaţi cântarul, atingând butonul „ON/TARE” (3).
Printr-o atingere a butonului senzorial „UNIT” (4) selectaţi unitatea de masă (g/oz).
Plasaţi pe cântar un recipient. Pe display (2) se va asa greutatea recipientului.
Atingeţi butonul „ON/TARE” (3), peste două secunde pe display se va asa cifra „0” si
simbolul "Tare" (Des. 5).
Plasaţi ingredientele pe care vreţi să le cântăriţi în recipient. Pe display (2) se va asa
masa ingredientelor (Des. 6).
Dacă aveţi nevoie să aaţi masa totală a ingredientelor împreună cu masa recipientului:
- conectaţi cântarul
- plasaţi pe cântar recipientul
- Atingeţi butonul „ON/TARE” (3), în rezultat datele cântarului se vor anula
- adăugaţi ingredientele în recipient, în rezultat greutatea lor se va asa pe display
- atingeţi butonul „ON/TARE” (3) încă o dată, în rezultat datele cântarului se vor anula
- scoateţi de pe cântar recipientul cu ingredientele, în rezultat pe display se va asa greu-
tatea totală a recipientului împreună cu ingredientele (Des. 7)
Remarcă:
- Pentru deconectarea rapidă a cântarului ţineţi apăsat timp de trei secunde butonul „ON/
TARE” (3).
Înlocuirea bateriilor
Asarea pe ecran a simbolului „Lo” indică necesitatea de înlocuire a bateriei.
Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii (5), montaţi baterii noi, în corespundere
cu polaritatea si închideţi capacul.
Dacă cântarul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateţi bateriile din
compartimentul pentru baterii (5).
Remarcă:
- Asarea pe display a simbolurilor „EEEE” indică depăsirea greutăţii maximal admisibile;
în asemenea cazuri scoateţi imediat ingredientele de pe cântar pentru a preveni defecta-
rea lui.
- Dacă cântarul funcţionează incorect, încercaţi să deconectaţi sursa de alimentare, des-
chizând compartimentul pentru baterie si extrăgând bateriile. Peste un interval scurt de
timp repuneţi bateriile la loc si conectaţi cântarul.
- În legătură cu orice aspecte ale deservirii tehnice adresaţi-vă la un centru autorizat de
service.
întreţinere
Stergeţi cântarul cu o bucată de ţesătură umedă. Se interzice utilizarea detergenţilor abra-
zivi sau a solvenţilor.
Păstraţi dispozitivul în loc uscat si răcoros, inaccesibil pentru copii.
CARACTERISTICI TEHNICE
Greutatea maximal admisibilă 5 kg
Diapazonul temperaturilor de lucru: +5/+30°C
Baterie: 1 bateriile cu litiu CR-2032 (bateriile incluse în setul de livrare trebuie înlocuit odată
cu apariţia primelor semne de descărcare)
Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor fără anunţare
prealabilă.
Termenul a produsului - 5 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul re-
gional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se realizează
cu condiţia prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document nanciar, care conrmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva
89/336/EEC i Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).

romÂnĂ

6
ЭЛЕКТРОНДЫҚ АС ТАРАЗЫСЫ
Бұл прибор үйде пайдалануға арналған.
СУРЕТТЕМЕ
1 – Әйнек платформа
2 – Дисплей
3 – Қосу/сөндіру/ыдыс күйінің сенсорлы тетігі «ON/TARE»
4 – Сенсорлы өлшеу бірлігін таңдау тетігі «UNIT»
5 – Батарей бөлігі
ҰСЫНЫМДАР
Электр магниттік сыйымдылық
Электрондық таразы тікелей жақын орналасқан басқа құрылғылардың (мысалы, ұялы
телефондар, портативті радиостанциялар, радио басқару пульттерінің және қысқа
толқынды пештердің) электр магниттік сәулеленуіне сезімтал болуы мүмкін. Осындай
әсерлердің белгілері пайда болған жағдайда (дисплейде қате немесе теріс деректер
көрінеді), таразыны басқа жерге ореаластырыңыз, не болмаса кедергі келтіруші
құрылғыны уақытша сөндіріп қойыңыз.
Таразының бұл моделін пайдалану оңай, дегенмен, ұсынылып отырған нұсқаулықты
мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Таразы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
Таразыны, басқа да өлшеу құралдары сияқты, абайлап пайдаланыңыз, оны жоғары
немесе төмен температураның, жоғары ылғалдық әсеріне ұшыратпаңыз, тікелей күн
сәулесінің түсуінен аулақ ұстаңыз, құрылғыны құлатып алмаңыз және оның үстінен
соқпаңыз.
Таразының корпусының ішіне сұйық заттың кіріп кетуіне жол бермеңіз, бұл су
өткізбейтін құрылғы болып саналмайды. Таразыны ылғалдығы жоғары (80%-дан
жоғары) жерде қалдыруға немесе пайдалануға тыйым салынады, таразының
көрсеткіштерінің дұрыс болуының бұзылуын немесе олардың істен шығып қалуын
болдырмас үшін оны сумен немесе басқа да сұйық заттармен байланысқа түсуіне
жол бермеңіз.
Әйнек платформаның үстіне таразының ең көп рұқсат етілген салмағынан асып
кететін ауыр заттарды қоюға тыйым салынады.
Таразыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым салынады.
Техникалық қызмет көрсету бойынша рұқсаты бар сервис орталықтарына
жолығыңыз.
Тек үйде пайдалануға арналған.
Таразыны пайдалану нұсқаулығы
Таразыны қораптан шығарып алыңыз.
Батарей бөлігінің қақпағын (5) ашыңыз да, CR 2032 қуат элементін полюстілігін сақтай
отырып орнатыңыз.
Батарей бөлігінің қақпағын жабыңыз.
Таразыны тегіс тұрақты көлденең бетке орналастырыңыз.
Таразыны қосу үшін «ON/TARE» тетігіне (3) қол тигізіңіз, дисплейде «0 g» таңбалары
пайда болады (2-сурет).
«UNIT» тетігіне (4) қол тигізу арқылы өлшеу бірліктерін таңдаңыз: граммдар (g)
немесе унциялар (oz) (3-сурет).
Өнімдерді өлшеу үшін таразының үстіне қойыңыз. Дисплейде (2) өнімнің салмағы
көрінеді (4-сурет).
Ескертпе:
Ешқандай әрекет жасалмаған жағдайда, біраз уақыттан кейін таразы өздігінен сөніп
қалады.
Ыдысты пайдалану арқылы өлшеу («TARE» функциясы)
«ON/ TARE» тетігіне (3) қол тигізу арқылы таразыны қосыңыз.
«UNIT» тетігіне (4) қол тигізу арқылы өлшеу бірліктерін таңдаңыз (g/oz).
Таразыға аспайтын ыдысты қойыңыз. Дисплейде (2) ыдыстың салмағы көрінеді.
«ON/ TARE» тетігіне (3) қол тигізіңіз, екі секундтан кейін дисплейде «0» мәні және
«Tare» таңбасы пайда болады. (5-сурет)
Өнімдерді өлшеу үшін ыдысқа салыңыз. Дисплейде (2) өнімнің салмағы көрінеді (6-
сурет).
Өнімнің ыдыспен бірге жалпы салмағын білу керек болған жағдайда:
- таразыны қосыңыз таразыға ыдысты орналастырыңыз - «ON/ TARE» тетігіне (3)
қол тигізіңіз, салмақ көрсеткіштері нөлге тең болады – ыдысқа өнімді қосыңыз, оның
салмағы дисплейде көрінеді тағы бір рет «ON/ TARE» тетігіне (3) қол тигізіңіз,
салмақ көрсеткіштері нөлге тең болады - өнімдер салынған ыдысты алып тастаңыз,
дисплейде өнім салынған ыдыстың салмақ көрсеткіші пайда болады (7-сурет)
Ескертпе:
- Таразыны жылдам қосу үшін үш секундқа «ON/ TARE» тетігіне (3) қол тигізіңіз.
Қуат элементтерін ауыстыру
Дисплейде «Lo» таңбасының пайда болуы қуат элементін ауыстыру қажет екенін
көрсетеді. Батарей бөлігінің қақпағын (5) ашыңыз, жаңа батарейді полюстілігін сақтай
отырып орнатыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Егер таразыны біраз уақыт бойы
пайдаланбайтын болсаңыз, онда батарей бөлігінен (5) қуат элементін алып қойыңыз.
Ескертпе:
- Дисплейде “EEEE” таңбасының пайда болуы ең үлкен рұқсат етілген салмақтан асып
кеткендікті білдіреді, бұл жағдайда таразының бүлінуін болдырмас үшін дереу арада
жүкті таразының үстінен алып тастаңыз.
Егер таразы дұрыс жұмыс істемей тұрса, онда қуат көзін ажыратып көріңіз, бұл
үшін батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз да, ішіндегі батарейлерді алып тастаңыз.
Біраз уақыт өткеннен кейін батарейлерді қайтадан орнына салыңыз да таразыны
қосыңыз. Техникалық қызмет көрсету бойынша рұқсаты бар сервис орталықтарына
жолығыңыз.
Күтімі
Таразыны ылғал матамен сүртіңіз. Қажайтын жуғыш заттарды және ерітінділерді
пайдалануға болмайды. Таразыны құрғақ салқын, балалардың қолдары жетпейтін
жерде сақтаңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Барынша рұқсат етілген салмақ 5 кг.
Жұмыс істеу температурасының ауқымы: +5/+30°C.
Қуат элементі: 1 литийлі CR-2032 батарейі (жеткізу жинағына кіретін қуат элементін,
қуатсызданудың алғашқы белгілерінде-ақ ауыстыру керек)
Өндiрушi прибордың характеристикаларын өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
құқын сақтайды
Прибордын қызмет - 5 дейiн
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер
89/336/EEC Дерективаның ережелерiне енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5
ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ
Данный прибор предназначен для домашнего использования.
ОПИСАНИЕ
1 – Стеклянная платформа
2 – Дисплей
3 – Сенсорная кнопка включения/выключения/режима тары «ON/TARE»
4 – Сенсорная кнопка выбора единиц взвешивания «UNIT»
5 – Батарейный отсек
РЕКОМЕНДАЦИИ
Электромагнитная совместимость
Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению дру-
гих устройств, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных
телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления и микроволновых
печей). В случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отобра-
жаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место,
либо отключите на время источник помех.
Данная модель весов проста в использовании, тем не менее, просим внимательно
изучить предлагаемую инструкцию.
ВНИМАНИЕ!
• Весы не требуют технического обслуживания.
• Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не под-
вергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажнос-
ти, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте устройство и не
стучите по нему.
• Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не
является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в
местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта устройс-
тва с водой либо другими жидкостями во избежание нарушения правильности по-
казаний весов или выхода их из строя.
• Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес кото-
рых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать весы.
• По вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные сервис-
ные центры.
• Только для домашнего использования.
Инструкция по эксплуатации весов
• Достаньте весы из упаковки.
• Откройте крышку батарейного отсека (5) и установите элемент питания CR 2032,
соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
• Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность.
• Для включения весов нажмите кнопку «ON/TARE» (3), на дисплее отобразятся сим-
волы «0 g» (Рис. 2).
• Нажимая кнопку «UNIT» (4), выберите единицы взвешивания: граммы (g) или ун-
ции (oz) (Рис. 3).
• Поместите ингредиент(ы) для взвешивания на весы. На дисплее (2) отобразится
вес ингредиента (Рис. 4).
Примечание: Спустя некоторое время, если не совершались никакие действия,
весы автоматически выключатся.
Взвешивания с использованием тары (функция «TARE»)
• Включите весы прикосновением к кнопке «ON/ TARE» (3).
• Нажимая кнопку «UNIT» (4), выберите единицы взвешивания (g/oz).
• Установите на весы тару. На дисплее (2) отобразится вес тары.
• Нажмите кнопку «ON/ TARE» (3), через две секунды на дисплее появится значение
«0» и символ «Tare». (Рис. 5)
• Поместите ингредиент(ы) для взвешивания в тару. На дисплее (2) отобразится вес
ингредиента (Рис. 6).
• Если необходимо узнать общий вес ингредиента с тарой:
- включите весы
- установите на весы тару
- нажмите кнопку «ON/ TARE» (3), показания веса обнулятся
- добавьте ингредиент в тару, его вес отобразится на дисплее
- еще раз нажмите кнопку «ON/ TARE» (3), показания веса обнулятся
- снимите тару с ингредиентом, на дисплее отобразится показание веса тары с ин-
гредиентом (Рис. 7)
Примечание:
- Для быстрого выключения весов нажимайте в течение трех секунд кнопку «ON/
TARE» (3).
Замена элементов питания
Появление на дисплее символа «Lo» указывает на необходимость замены элемента
питания. Откройте крышку батарейного отсека (5), установите новую батарейку, соб-
людая полярность, закройте крышку.
Если весы не используются продолжительное время, извлеките элемент питания из
батарейного отсека (5).
Примечание:
- Появление на дисплее символов “EEEE” указывает на превышение максимально-
го веса, срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.
- Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого от-
кройте крышку батарейного отсека и достаньте батарейку. Через некоторое время
установите батарейку на место и включите весы.
- По вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные сервис-
ные центры.
Чистка и уход
Протирайте весы влажной тканью. Запрещается использовать абразивные моющие
средства или растворители.
Храните весы в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимально допустимый вес 5 кг
Диапазон рабочих температур: +5/+30°C
Элементы питания: 1 литиевая батарейка CR-2032 (элемент питания, входящий в
комплект поставки, необходимо заменить при первых признаках разрядки)
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без
предварительного уведомления
Срок службы прибора - 5 лет
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4
ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
BESCHREIBUNG
1 – Glasplattform
2  Display
3 – Sensortaste Einschaltung/Ausschaltung des Zuwiegebetriebs „ON/TARE“
4 – Sensortaste zur Wahl der Messeinheiten „UNIT“
5 – Batteriefach
EMPFEHLUNGEN
Elektronische Verträglichkeit
Die elektronische Waage kann gegen elektromagnetische Strahlung anderer Geräte (z.B.
Handys, Radiogeräte, Fernbedienungen und Mikrowellenöfen) anfällig sein, die sich in der
unmittelbaren Nähe befinden. Falls solche Störungen entstanden sind (auf dem Display er-
scheinen fehlerhafte und widerspruchsvolle Daten), legen Sie das Gerät an ein anderes Ort
oder schalten Sie die Störungsquelle kurzzeitig aus.
Dieses Gerätemodell ist leicht zu bedienen, lesen Sie jedoch aufmerksam die Bedienungs-
anleitung.
ACHTUNG!
• Die Waage ist servicegerecht.
• Seien Sie beim Nutzen der Waage vorsichtig, weil es ein Präzisionsinstrument ist, vermei-
den Sie Temperaturschwankungen, erhöhte Feuchtigkeit, Schläge, Staub oder direkte
Sonnenstrahle, lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie darauf nicht.
• Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ins Gehäuse der Waage nicht eindringt, da dieses
Gerät nicht wasserdicht ist.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (über 80%)
zu lassen oder zunutzen, lassen Sie keinen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssig-
keiten zu, weil dadurch die Messungsgenauigkeit beeinflusst wird oder der Betriebsaus-
fall des Geräts passieren kann.
• Es ist nicht gestattet, schwere Gegenstände auf die Glasplattform der Waage zu platzie-
ren, deren Gewicht die maximal zulässige Grenze des Abwiegens übersteigt.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren.
• Bitte wenden Sie sich für die technische Wartung des Geräts an ein autorisiertes Kunden-
servicedienst.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
Bedienungsanleitung
• Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung heraus.
• Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs (5) und legen Sie eine Batterie des Typs CR
2032 ein, beachten Sie dabei die Polarität. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs
zu.
• Stellen Sie das Gerät auf eine gerade stabile Oberfläche auf.
Um das Gerät einzuschalten, berühren Sie die Taste „ON/TARE“ (3), auf dem Display er-
scheinen Symbole „0 g“ (Abb. 2).
• Wählen Sie mit der Taste „UNIT“ (4) die Messeinheit: Gramm (g) oder Unze (oz) (Abb.
3).
• Legen Sie Inhaltsstoff(e) zum Wiegen auf die Waage. Auf dem Display erscheint das Ge-
wicht des Inhaltsstoffs (Abb. 4).
Anmerkung:
Falls das Gerät im Laufe einiger Zeit nicht betätigt wird, schaltet sich es aus.
Wiegen mit TaraFunktion (Funktion „TARE“)
• Schalten Sie die Waage mit der Taste „ON/TARE“ (3) ein.
• Wählen Sie die Messeinheit (g/oz) mit der Taste "UNIT" (4):
• Stellen Sie die Tara auf die Waage. Auf dem Display (2) erscheint das Taragewicht.
• Berühren Sie die Taste „ON/TARE“ (3), auf dem Display erscheint in zwei Sekunden der
Wert „0“ und das Symbol „Tare“. (Abb. 5)
• Legen Sie Inhaltsstoff(e) zum Wiegen in die Tara. Auf dem Display (2) erscheint das Ge-
wicht des Inhaltsstoffs (Abb. 6)
• Falls Sie das ganze Gewicht des Inhaltsstoffes mit Wiegegut wissen möchten:
Schalten Sie die Waage ein.
Stellen Sie die Tara auf die Waage.
Berühren Sie die Taste „ON/TARE“ (3), der Gewichtwert wird auf Null gestellt.
Geben Sie einen Inhaltsstoff in die Tara hinzu, sein Gewicht wird auf dem Display ange-
zeigt.
Berühren nochmals Sie die Taste „ON/TARE“ (3), der Gewichtwert wird auf Null gestellt.
Nehmen Sie die Tara mit dem Inhaltsstoff herab, auf dem Display wird das Taragewicht
mit dem Inhaltsstoff angezeigt (Abb.. 7)
Anmerkung:
- Um die Waage schnell auszuschalten, berühren Sie die Taste „ON/TARE“ (3) für drei Se-
kunden.
Auswechseln der Batterien
Das Symbol „Lo“ bedeutet die Notwendigkeit des Auswechselns der Batterie.
Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie neue Batterie ein, beachten Sie
dabei die Polarität.
Wird die Waage längere Zeit nicht genutzt, nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach
(5) heraus.
Anmerkung:
Falls Symbole „EEEE“ auf dem Display erscheinen, bedeutet es, dass die Waage über-
lastet ist, nehmen Sie sofort die Belastung von der Waage herunter, um deren Beschädi-
gung zu vermeiden.
Falls die Waage nicht korrekt funktioniert, stellen Sie die Stromversorgung ab, öffnen Sie
dafür den Deckel des Batteriefachs und nehmen Sie die Batterie heraus. Danach legen
Sie die Batterie ins Batteriefach wieder herein und schalten Sie die Waage wieder ein.
Bitte wenden Sie sich für die technische Wartung des Geräts an ein autorisiertes Kunden-
servicedienst.
Wartung
Wischen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch ab. Es ist verboten, Abrasiv und Lösungs-
mittel zu nutzen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Maximale Tragkraft 5 kg
Temperaturbereich: +5/+30°C.
Versorgungsquelle: 1 Lithiumbatterien CR2032 (Batterien, die zum Lieferumfang gehören,
sollen beim ersten Kennzeichen der Entladung sofort ausgewechselt werden).
Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorsichts
und hygienischen Vorschriften.
Benutzungsdauer der Teekanne - 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit
der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzule-
gen.
Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften
73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3
ELECTRONIC KITCHEN SCALE
This unit is intended for household usage only.
DESCRIPTION
1 – Glass platform
2 – Display
3 – “ON/TARE” touch-sensitive button
4 – “UNIT” touch-sensitive button
5 – Battery compartment
RECOMMENDATIONS
Electromagnetic compatibility
These scales can be sensitive to electromagnetic emission of other electronic devices, sit-
uated closely to the scales (for instance, cell phones, portable radio stations, radio control
boxes and microwave ovens). If there are signs of this influence on the display (mistaken or
conflicting data), replace the scales or disconnect a source of disturbance for a while.
This model is easy-to-use, nevertheless, read the instruction carefully.
ATTENTION!
These scales do not need maintenance.
Use the scales carefully as any other measuring device. Do not subject the scales to
extreme temperatures, moisture, and direct sunlight. Do not drop the unit and do not
knock on it.
Provide that liquid does not get into the unit. The device is not water- proof. Do not leave
or use the scales in places with high moisture (more than 80%), protect the unit from
contact with water or other liquids in order to avoid distortion of measurements or break-
age of the unit.
Do not place heavy objects, which weight is higher than permissible measuring limit, on
the glass platform.
• Do not repair the scales yourself.
• For maintenance apply to the authorized service centers.
• The unit is intended for household usage only.
Operating instructions
• Unpack the unit.
• Open the battery compartment lid (5) and insert battery CR 2032, following the polarity.
Close the battery compartment lid.
Place the scales on the flat stable horizontal surface.
• To switch on the unit touch the “ON/TARE” (3) button, the “0 g” symbols will appear on
the display (Pic. 2).
• Touch the “UNIT” button (4), select the measuring units: g/oz (Pic. 3).
Put the ingredient(s) on the scales. The weight of the ingredient will appear on the dis-
play (2) (Pic. 4).
Note: If no operation is performed during some time, the scales will switch off automati-
cally.
Weighing with tare (“TARE” function)
• Switch on the unit by touching the “ON/ TARE” button (3).
• Touch the “UNIT” button (4), select the measuring units: g/oz.
• Place a tare on the scales. The tare weight will appear on the display (2).
• Touch the “ON/ TARE” button (3), in two seconds “0” and “Tare” will be displayed. (Pic.
5)
• Put the ingredient(s) into the tare. Weight of the ingredient will appear on the display (2)
(Pic 6).
• If you want to learn weight of the ingredient together with a tare:
- switch on the scales
- place the tare on the scales
- touch the “ON/ TARE” button (3), indications will return to zero
- add the ingredient into the tare, the weight of the ingredient will appear on the display
- touch the “ON/ TARE” button (3) once again, indications will return to zero
- take off the tare with the ingredient, weight of the tare together with the ingredient will be
displayed (Pic. 7)
Note:
- To quickly switch off the unit, touch the “ON/ TARE” button for 3 seconds (3).
Battery replacement
Replace the battery when “Lo” appears on the display. Open the battery compartment lid
(5), insert a new battery, following the polarity, and close the battery compartment lid.
If you are not using the scales for a long time, remove battery from the battery compart-
ment (5).
Note:
- “EEEE” on the LCD-display indicates overweight, which is put on the scale. Immediately
remove the product from the scale, in order to avoid damage of the scale.
- If the operation of the scales is incorrect, try to power off the unit, by removing the bat-
tery. After a while place the battery into the battery compartment and switch on the
scales.
- Apply to the authorized service center for maintenance.
CARE
Wipe the scales with a damp cloth. Do not use abrasives and solvents.
Keep the scales in a dry cool place, out of the reach of children.
SPECIFICATIONS
Max. weight: 5 kg
Operating temperatures range: +5/+30°C
Batteries: 1 lithium battery CR-2032 (battery supplied should be replaced while first indi-
cations of discharging)
The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior
notice.
Service life of the unit - 5 years
GUARANTEE
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council
Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2
VT-2400 IM.indd 1 30.01.2013 16:17:48
Vitek VT-2400 G

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Vitek VT-2400 G sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Vitek VT-2400 G să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Vitek VT-2400 G, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Cântare de bucătărie și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză. Aveți o întrebare despre Vitek VT-2400 G sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Vitek VT-2400 G

General
Brand Vitek
Model VT-2400 G
Produs Cantar de bucatarie
Limbă Română, Engleză
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Greutate maximă capacitate 5 kilograme
Acurateţea 1 g
Tipul Cântar electronic de bucătărie
Auto Putere Off Da
Indicator de suprasarcină Da
Tara funcţie de greutate Da
Tipul de control Senzori
Culoarea produsului Galben
Material Glass,Plastic
Tip Top suprafata De sticlă
Baterie
Indicator baterie descărcată Da
Tip baterie CR2032
afișaj
Tip de afișaj LCD
Datele de ambalare
Bol inclus Nu
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Vitek VT-2400 G .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici