Manual de utilizare Whirlpool ADG 522 IX

Vezi aici gratuit manualul pentru ADG 522 IX Whirlpool. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de ADG 522 IX Whirlpool pe pagina aceasta.

EN
English
Operating instructions
DISHWASHER - Contents
Operating instructions, 1
Important Safety Instructions, 2-3
Assistance, 13
Product Data, 14
Installation, 17-18
Description of the appliance, 19
Refined salt and rinse aid, 20
Loading the racks, 21-22
Detergent and dishwasher use, 23
Wash cycles, 24
Special wash cycles and options, 25
Care and maintenance, 26
Troubleshooting, 27
CS
Česky
Návod k použití
MYČKA NÁDOBÍ -Obsah
Návod k použití, 1
Důležité Bezpečnostní Pokyny, 5-6-7
Servisní služba, 13
Informační list výrobku, 15
Instalace, 39-40
Popis zařízení, 41
Regenerační sůl a Leštidlo, 42
Plnění košů, 43-44
Mycí prostředek a použití myčky, 45
Programy, 46
Speciální programy
a Volitelné funkce, 47
Údržba a péče, 48
Poruchy a způsob jejich odstranění, 49
SK
Slovensky
Návod na použitie
UMÝVAČKA RIADU - Obsah
Návod na použitie, 1
Dôležité Bezpečnostné Pokyny, 10-11-12
Servisná služba, 13
Opis výrobku, 16
Inštalácia, 72-73
Popis zariadenia, 74
Regeneračná soľ a Leštidlo, 75
Naplňte koše
, 76-77
Umývací prostriedok a použitie umývačky, 78
Programy, 79
Špeciálne programy a Voliteľné funkcie, 80
Údržba a starostlivosť, 81
Poruchy a spôsob ich odstránenia, 82
PL
Polski
Instrukcja obsługi
ZMYWARKA - Spis treści
Instrukcja obsługi, 1
Ważne Wskazówki Bezpieczeństwa, 3-4-5
Serwis Techniczny, 13
Karta produktu, 14
Instalacja, 28-29
Opis urządzenia, 30
Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 31
Ładowanie koszy, 32-33
Środek myjący i obsługa zmywarki, 34
Programy, 35
Programy specjalne i opcje, 36
Konserwacja i obsługa, 37
Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 38
RO
Română
Instrucţiuni de folosire
MAŞINA DE SPĂLAT VASE - Sumar
Instrucţiuni de folosire, 1
Instrucţiuni de Siguranţă Importante, 7-8
Asistenţă, 13
Fişa produsului, 15
Instalare, 50-51
Descrierea aparatului, 52
Sare de dedurizare şi Agent de limpezire, 53
Încărcarea coşurilor, 54-55
Detergentul şi folosirea maşinii de spălat vase, 56
Programe, 57
Programe speciale şi Opţiuni, 58
Întreţinere şi curăţire
, 59
Anomalii şi remedii, 60
HU
Magyar
Használati útmutató
MOSOGATÓGÉP - Tartalom
Használati útmutató, 1
Fontos Biztonsági Figyelmeztetések, 8-9-10
Szerviz, 13
Termékismertető adatlap, 16
Üzembe helyezés, 61-62
Készülékleírás, 63
Regeneráló só és öblítőszer
64
Berámolás a kosarakba, 65-66
Mosogatószer és a mosogatógép használata, 67
Programok, 68
Különleges programok és opciók, 69
Karbantartás és ápolás, 70
Rendellenességek és elhárításuk
, 71
ADG 522

Probleme și întrebări frecvente despre Whirlpool ADG 522 IX?

Adresează aici întrebarea ta despre ADG 522 IX Whirlpool celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de ADG 522 IX Whirlpool să îți ofere un răspuns bun.

Eroare F11

Mihaela, 2020-02-15 14:19:25

Eroare F11 masina spalat vase whirlpool

Corina Teodoroaia, 2020-01-04 19:16:05

Specificaţii

Brand Whirlpool
Model ADG 522 IX
Produs Mașina de spălat vase
EAN 8003437220913
Limbă Engleză, Polonez, Cehă, Română, Slovacă, Maghiară
Grup de produse Mașini de spălat vase
Tipul fișierului PDF
Design
Amplasare aparat Semi-încorporat
Mărime produs Mărime slim (45 cm)
Uşă de culoare Din oţel i✗xidabil
Culoare panou de control Negru
Tipul de control Tactil
Ecran încorporat
Tip de afișaj LED
Lungime cablu 1.3
Lungimea stutului furtunului 1.55
Outlet Lungimea furtunului 1.5
Înălțime ajustabilă coș superior
Ergonomice
Picioare ajustabile
Timp ramas indicaţie
Indicator sare
Indicator aditivi de clătire
Managementul energiei
Clasa de eficienţă energetică A++
Consumul de energie pe ciclu 0.74
Consumul de apă per ciclu 9
Consum anual de energie 211
Consum anual de apă 2520
Consum de energie (oprit) 0.5
Tensiune AC intrare 220 - 240
Frecvență de intrare AC 50
Curent 10
Sarcină conectată 1900
Performanță
Numarul de locuri 10seturi farfurii
Nivel zgomot 43
Cantitatea de programe de spălare 8
Clasa de uscare A
Temperatura (max) 60
Ciclul timpului 180
Ora de incepere intarziata
Început întârziat 24
Greutate şi dimensiuni
Lățime 448
Adâncime 555
Înălţime 900
Greutate 30500
Lățime compartiment de instalare 450
Adâncime compartiment de instalare 560
Înălțime compartiment de instalare 820
Greutatea pachetului 32500