Manual de utilizare Whirlpool ADP 6332

Vezi aici gratuit manualul pentru ADP 6332 Whirlpool. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de ADP 6332 Whirlpool pe pagina aceasta.

! Ważne !
1. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
obsługi.
2. Sprawdzać stan podłączeń do sieci wodociągowej i
elektrycznej.
3. Regularnie czyścić filtry. Aby uzyskiwać dobre
wyniki zmywania, nie wolno pozwalać na osadzanie
się resztek jedzenia w obsadzie filtra.
4. Po oczyszczeniu zamontować filtry ponownie
i sprawdzić prawidłowość montażu.
5. Po napełnieniu zbiornika soli należy bezzwłocznie
uruchomić program zmywania aby usunąć resztki
soli. Cykl płukania wstępnego nie wystarczy!
Lejek do wsypywania soli nie jest dostarczany przez
producenta!
6. Uważać, aby nie rozlać płynu nabłyszczającego podczas
napełniania pojemnika. Prawidłowo zamknąć jeg
o
pokrywę po napełnieniu. Przypadkowo rozlany płyn
należy natychmiast wytrzeć. Zapobiegnie t
o
nadmiernemu tworzeniu się piany, która może sprawić,
że wyniki zmywania będą gorsze.
7. Nie wkładać płynnego tłuszczu do zmywarki (np.
oleju do smażenia lub wosku).
8. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się
swobodnie obracać (upewnić się, czy nie zostaną
zablokowane przez naczynia lub sztućce).
9. Do czyszczenia panelu sterowania używać lekko
wilgotnej, miękkiej ściereczki lub gąbki.
10. Program zmywania jest zakończony, gdy zgasła
kontrolka "Start".
5019 106 01261
! Important !
1. Please read the user instructions carefully.
2. Ensure the water and electricity supplies are in good
order.
3. Clean the filters regularly; for good wash results,
ensure no food residue is left in the filter housing.
4. Replace the filters after cleaning, taking care to
ensure they are properly inserted.
5.
A
fter filling the regeneration salt container,
immediately start a wash programme to remove spilt
regeneration salt. A ,,Pre-Wash” cycle is not
sufficient!
The salt funnel is not provided by producer!
6. Take care not to spill any rinse aid when filling the
dispenser close the cover properly after filling
(immediately wipe away any rinse aid spilt
accidentally. This prevents the formation of excess
foam that might spoil washing results).
7. Do not put liquid fat in the dishwasher (e.g. oil used
for frying or candle wax).
8. Make sure that the spray arms can rotate freely
(ensure they cannot be stopped by crockery o
r
cutlery).
9. To clean the control panel use a slightly damp soft
cloth or sponge.
10. The wash programme is finished when the "Start"
indicator lamp switches off.

Probleme și întrebări frecvente despre Whirlpool ADP 6332?

Adresează aici întrebarea ta despre ADP 6332 Whirlpool celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de ADP 6332 Whirlpool să îți ofere un răspuns bun.