Yato YT-0770

Manual de utilizare Yato YT-0770

(1)
 • PL
  DE
  RUS
  GB
  RO
  CZ
  KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY
  TORQUE SPANNER
  LAGERABZIEHVORRICHTUNG
  ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
  DYNAMOMETRICKÝ KLÍČ
  CHEIE TENSIOMETRICĂ
  item number:
  YT-0750
  item number:
  YT-0760
  item number:
  YT-0761
  item number:
  YT-0767
  item number:
  YT-0770
  PL
  DE
  RUS
  GB
  RO
  CZ
  WZMACNIACZ MOMENTU OBROTOWEGO
  TORQUE MULTIPLIER
  LAGERABZIEHVORRICHTUNG
  УСИЛИТЕЛЬ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА
  POSILOVAČ KROUTICÍHO MOMENTU
  MULTIPLICATORULUI DE TORSIUNE
  item number:
  YT-0780
  item number:
  YT-0781
  PL
  CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA
  Klucz dynamometryczny jest precyzyjnym instrumentem stosowanym do uzyskiwania określonego momentu obrotowego. Służy
  do skręcania części złącznych gwintowanych tak, aby moment obrotowy połączenia był znany i odpowiedni do rodzaju materiału i
  wytrzymałości śruby i nakrętki.
  Zestawienie porównawcze momentów w różnych jednostkach długości i siły:
  1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
  1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
  1kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
  1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
  1FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
  1dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal)
  Indeks Rozmiar zabieraka
  Moment obrotowy [Nm]
  Długość [mm]
  Min. Max.
  YT-0750 3/8” 19 110 366
  YT-0760 1/2” 42 210 470
  YT-0761 1/2” 40 210 535
  YT-0770 3/4” 100 500 865
  YT-0771 3/4” 140 980 1230
  YT-0767 1/2” 40 210 505
  OBSŁUGA KLUCZA
  Wybrać odpowiednią skalę Nm lub in-lbs. Odblokować pokrętło mikrometryczne (I).
  Pokrętło mikrometryczne ustawić tak, aby „0” na skali pokrętła pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza (II).
  Pokrętło mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawienia żądanego momentu ob-
  rotowego. Żądany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, gdy podziałka na pokrętle mikrometrycznym będzie się pokrywała
  z pionową linią na ramieniu klucza. (III)
  Następnie należy zablokować pokrętło mikrometryczne (IV) oraz ustawić odpowiedni kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest
  gotowy do użytku.
  Na zabierak klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas dokręcania osiągnięcie ustawionego momentu jest sygnalizo-
  wane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wyczucia kliknięcia należy zaprzestać dokręcania.
  Uwaga! Nie wolno kontynuować dokręcania śrub po tym jak klucz zasygnalizuje nastawiony moment obrotowy. Należy na to zwrócić
  szczególną uwagę podczas dokręcania z niewielkimi momentami.
  Nie wolno nastawiać wartości momentu spoza zakresu pomiarowego klucza.
  Uwaga! Nie wolno stosować, żadnych przedłużeń klucza, w celu wydłużenia ramienia, do którego przykładana jest siła. Na przykład
  przez zastosowanie dodatkowej rury przedłużającej.
  PRZECHOWYWANIE KLUCZA
  Jeśli klucz nie będzie używany przez dłuższy czas należy nastawić minimalny zakres.
  Nie należy wykręcać pokrętła mikrometrycznego poniżej nastawy najniższego momentu.
  Klucz wolno czyścić jedynie sucha miękka bawełnianą szmatką. Nie wolno używać jakichkolwiek rozpuszczalników, czy innych
  cieczy. Gdyż mogą one wypłukać smar, którym fabrycznie jest nasmarowany mechanizm klucza.
  Klucz jest wykalibrowany fabrycznie z dokładnością do 4%.
  WZMACNIACZ MOMENTU OBROTOWEGO
  Wzmacniacz momentu obrotowego jest narzędziem umożliwiającym osiąganie momentów obrotowych za pomocą klucza dynamo-
  metrycznego fabrycznie nieprzystosowanego do osiągania takich wartości momentu. Jest to możliwe dzięki przekładni planetarnej,
  zamontowanej w głowicy wzmacniacza momentu.
  Zasada działania wzmacniacza momentu obrotowego polega na tym, że ramie wzmacniacza należy zaprzeć o nieruchomy obiekt,
  o odpowiednio dużej wytrzymałości. Ramię wzmacniacza obraca się przeciwnie w stosunku do obrotu klucza.
  W głowicy wzmacniacza występują 10% - 20% straty wartości momentu obrotowego, należy je uwzględnić w przypadku ustawiania
  momentu obrotowego na kluczu dynamometrycznym.
  Uwaga! Nie wolno przekraczać wartości maksymalnych momentów obrotowych wzmacniacza momentu. Może to doprowadzić do
  zniszczenia zarówno klucza jak i wzmacniacza. Przeciążony wzmacniacz może nagle zwolnić stawiany opór, co może doprowadzić
  do obrażeń.
  Wzmacniacz momentu nie jest przystosowany do pracy z urządzeniami udarowymi. Praca przy wysokich udarowych obciążeniach
  może doprowadzić do zniszczenia wzmacniacza.
  Wzmacniacz momentu wolno czyścić jedynie suchą, miękką bawełnianą szmatką. Nie wolno używać jakichkolwiek rozpuszczalni-
  ków, czy innych cieczy. Gdyż mogą one wypłukać smar, którym fabrycznie jest nasmarowany mechanizm klucza.
  Indeks
  Wymiar zabieraka Moment obrotowy [Nm]
  Przekładnia Długość [mm]
  Wejściowy Wyjściowy Wejściowy Wyjściowy
  YT-0780 1/2” F 3/4” M 460 1400 3/1 420
  YT-0781 3/4” F 1” M 900 2700 3/1 500
  PROPERTIES OF THE TOOL
  The torque spanner is a precise tool setting the torque. It has been designed to integrate threaded connecting elements in such a
  manner that the torque of connection be known and appropriate for the kind of material and the strength of the screw and the nut.
  Conversion of various torque unit of measure:
  1 kG*cm = 13,887 OZ*IN
  1 kG*cm = 0,867 LB*IN
  1kG*m = 9,80665 N*m
  1 kG*m = 7,233 LB*FT
  1FT*LB = 12 LB*IN
  1dm*N = 14,16 OZ*IN
  Item no. Driver
  Torque [Nm]
  Length [mm]
  Min. Max
  YT-0750 3/8” 19 110 366
  YT-0760 ½” 42 210 470
  YT-0761 ½” 40 210 535
  YT-0770 3/4” 100 500 865
  YT-0771 3/4” 140 980 1230
  YT-0767 ½” 40 210 505
  OPERATIONAL OF TORQUE WRENCH
  Choose the scale Nm or in-lbs. Unlock the torque wrench (I)
  Turn the upper edge of adjusting handle to the reading “0” on the handle must align with the centerline of scale (II).
  Then turn clockwise to align the wanted torque on the adjusting handle with the centerline of scale (III).
  Soon as the required torque value is selected, set the xing button ( xing casing) at LOCK position (IV).
  After installing appropriate casing and xing on the work piece, apply force on the handle of torque wrench and then stop applying
  force upon hearing “click” sound and at this time, the torque wrench will return to zero reset. Special attention should be paid when
  using lower torque for setting, i.e. it is necessary to stop applying force soon as reaching the preset torque.
  Caution: After the rst using or being left unused for longer time and it is required to use once again, be sure to use higher torque
  to operate for 5-10 times so that the components within may be fully lubricated by the special-purpose lubricant oil. When it is not
  used, be sure to set the torque to the lowest value.
  Do not keep applying pressure after reaching the preset torque; otherwise, the work piece may get damaged.
  Before setting the torque value, check to see if the torque wrench is at LOCK or UNLOCK status.
  WRENCH MAINTENANCE
  Upon the ex-factory, the torque wrench has been calibrated and tested in providing accuracy as high as ± 4%. As such, it belongs to
  a kind of high-precision measuring instrument and only the well-trained professional can perform the service.
  Do not soak in any liquid to avoid affecting the lubrication inside.
  USE OF THE TORQUE MULTIPLIER
  The mechanical advantage in the use of your torque multiplier is derived from the planetary transmission within the gear head of the
  tool. With the torque multiplier reaction bar in a xed position against a stationary object, and the input tool driving, the socket and
  fastener sees forces equaling the ratio of the torque multiplier or combination of multipliers being used times the input force. Due to
  frictional losses in the gear train, a torque loss factor of 10% to 20% should be anticipated.
  In breaking a dif cult or frozen fastener, the driving force is simple reversed, it is important to set the reaction bar against a strong
  stationary object. The reaction bar rotation is opposite the output force rotation. See sketch.
  Caution: Do not exceed the rated capacity of the model torque multiplier being used. Excessive input force may result in tool failure
  and sudden release of input drive.
  Torque multipliers are not intended for use with input forces from impact tools. High shock loads may cause damage to tool.
  Item no.
  Driver Torque [Nm]
  Output / Input Length [mm]
  Input Output Input Output
  YT-0780 1/2” F 3/4” M 460 1400 3/1 420
  YT-0781 3/4” F 1” M 900 2700 3/1 500
  DE
  GB
  CHARAKTERISTIK DES WERKZEUGS
  Stellen Sie das Drehmoment wie folgt:
  1 kG*cm = 13,887 OZ*IN
  1 kG*cm = 0,867 LB*IN
  1kG*m = 9,80665 N*m
  1 kG*m = 7,233 LB*FT
  1FT*LB = 12 LB*IN
  1dm*N = 14,16 OZ*IN
  No. Antrieb Nengrösse
  Drehmoment [Nm]
  Länge [mm]
  Min. Max
  YT-0750 3/8” 19 110 366
  YT-0760 1/2” 42 210 470
  YT-0761 1/2” 40 210 535
  YT-0770 3/4” 100 500 865
  YT-0771 3/4” 140 980 1230
  YT-0767 1/2” 40 210 505
  BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DREHMOMENT-SCHRAUBENSCHLÜSSEL
  Setzen Sie das Fixiergehäuse auf ENTRIEGELN (I).
  Um 80 Nm ein zustellen, drehen Sie die obere Kante des Einstellgriffs auf 80 Nm, wobei die Ablesung „0“ auf dem Griff senkrecht
  mit der Mittellinie der Skalierung ausgerichtet sein muss (II).
  Drehen Sie dann den Griff nach rechts (Uhrzeigersinn), um die Ablesung „4“ auf dem Einstellgriff senkrecht mit der Mittellinie der
  Skalierung auszurichten, um 84 Nm zu erhalten (III).
  Obald der gewünschte Drehmomentwert eingestellt ist, setzen Sie den Fixierknopf (Fixiergehäuse) auf VERRIEGELN, wie in (IV)
  dargestellt ist.
  Nach Installation der passenden Verkleidung und Fixierung am Werkstück üben Sie solange Druck auf den Griff des Drehmo-
  ment-Schraubenschlüssels aus, bis Sie einen „Klickten“ hören, wobei sich dann der Drehmoment-Schraubenschlüssel auf Null
  zurücksetzt.
  Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie ein niedrigeres Drehmoment eingestellt haben, nämlich, bei Erreichen des Voreingestell-
  ten Drehmoments darf kein Druck mehr ausgeübt werden.
  Achtung: Bei erstmaliger Benutzung oder nach einer längeren Benutzungspause müssen Sie 5-10 Mal ein höheres Drehmoment
  einstellen, damit die inneren Komponenten vom Spezialschmieröl ganz eingefettet werden. Vor dem Wegstellen des Werkzeugs
  müssen Sie das niedrigste Drehmoment einstellen.
  Nach Erreichen des Voreingestellten Drehmoments dürfen Sie keinen Druck mehr ausüben; andernfalls wird das Werkstück be-
  schädigt.
  INSTRUKC JA OBSŁ UGI
  item number:
  YT-0771
  I
  II
  III
  IV
  V

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Yato YT-0770 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Yato YT-0770 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Yato YT-0770, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fără categorie și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 5.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Germană, Polonez, Rusă, Cehă. Aveți o întrebare despre Yato YT-0770 sau aveți nevoie de ajutor?

Specificații Yato YT-0770

Brand Yato
Model YT-0770
Produs Fără categorie
Limbă Română, Engleză, Germană, Polonez, Rusă, Cehă
Tipul fișierului PDF

Produse înrudite Yato YT-0770

  Manuale de produse conexe

  Fără categorie Yato