Manual de utilizare Zanussi ZAN1650

Zanussi ZAN1650

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Zanussi ZAN1650. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Zanussi
Model
ZAN1650
Produs
Limbă
Engleză, Germană, Franceză, Italiană, Portugheză, Polonez, Română, Turc, Slovacă, Maghiară, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.zanussi.com/
Z AN1650
Z AN1655
Z AN1656
Z AN1660
Z AN1665
T3507 02 08 06
Vacuum cle ane r O pe rating instructions
Bode nstaubsauge r Ge brauch s anw e is ung
Stofzuige r Ge bruik saanw ijzing
As pirate ur traîne au Mode d'e m ploi
As pirapolve re Instruzioni pe r lus o
As pirado de polvo Instruccione s de us o
As pirador Instrucçõe s de utiliyacçâo
Ele k trik li s ürge Kullanm a k ılavuzu
Η λεκτρική σκούπ α Ο δη ϊες χρήσεω ς
Пылесос Pуково д ство по эксплуатации
Пилосос Інстр укції з експлуатації
Us is av Upute za rad
Vys av Návod k použití
Прахосм укачка инструкции за употреб а
O dk urzacz Instruk cja obs ługi
As pirator Instrucţiuni de utilizare
Vys áv Návod na používanie
Se s alnik Navodila za uporabo
Us is iv Uputstvo za upotre bu
Tolm uim e ja Kas utus juh e nd
Pute k ļsūcēja Ek spluatācijas instruk cija
D ulk ių siurblys Naudojim o instruk cija
Pors zívó H asználati útm utató
D
GB
F
NL
E
RO
TR
P
I
BG
SCG
UA
GR
H
PL
H R
SLO
CZ
SK
RUS
EST
LV
LT
Z AN1650 Z AN1655 Z AN1656 Z AN1660 Z AN1665

Probleme și întrebări frecvente despre Zanussi ZAN1650?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Zanussi ZAN1650, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Relaterade produkter: