Manual de utilizare Zelmer 29Z010

Zelmer 29Z010

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Zelmer 29Z010. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Zelmer
Model
29Z010
Produs
Limbă
Engleză, Polonez, Rusă, Cehă, Română, Slovacă, Maghiară, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
1–8
CZ
SK HU
PL
PL
RU
Instrukcja użytkowania
Kuchenka mikrofalowa
ZELMER 29Z010; 29Z011
Návod k obsluze
Mikrovlnná trouba
ZELMER 29Z010; 29Z011
Kezelési utasítás
Mikrohullámú sütő
ZELMER 29Z010; 29Z011
Návod na použitie
Mikrovlná rúra
ZELMER 29Z010; 29Z011
Инструкция по эксплуатации
Микроволновая печь
ZELMER 29Z010; 29Z011
Szanowny kliencie
Uważne przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane za-
stosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie-
właściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modykacji wyrobu w każdej chwi-
li, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do prze-
pisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajdu-
je się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym.
W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyko-
wać mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią ku-
chenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu
lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
„spaczenia”,
dotyczy to również zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub polu-
zowań),
uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowa-
dzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal ......................................................................................... 1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .......................................... 2
Instalacja .................................................................................................. 2
Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
Zakłócenia radiowe ................................................................................... 3
Blokada „rodzicielska” .............................................................................. 3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 3
Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................ 3
KUCHENKA MIKROFALOWA TYP 29Z010 ............................................ 3
Dane techniczne ....................................................................................... 3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
Budowa kuchenki TYP 29Z010 ................................................................ 4
Panel sterowania ...................................................................................... 4
Dynamiczne Pulsowanie Funkcji .............................................................. 4
Ustawianie zegara .................................................................................... 4
Gotowanie mikrofalowe ............................................................................ 5
Automatyczne rozmrażanie (AUTO DEFROST) ...................................... 5
RO
Instrucţiuni de folosire
Cuptor cu microunde
ZELMER 29Z010; 29Z011
BG
Инструкция за експлоатация
Микровълнова печка
ZELMER 29Z010; 29Z011
UA
Інструкція з експлуатації
Мікрохвильова піч
ZELMER 29Z010; 29Z011
EN
User manual
Microwave oven
ZELMER 29Z010; 29Z011
9–15 16–22 23–30 31–38
39–46 47–54 55–62 63–69

Probleme și întrebări frecvente despre Zelmer 29Z010?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Zelmer 29Z010, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Relaterade produkter: