Zelmer 29Z010

Manual de utilizare Zelmer 29Z010

 • 1–8
  CZ
  SK HU
  PL
  PL
  RU
  Instrukcja użytkowania
  Kuchenka mikrofalowa
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  Návod k obsluze
  Mikrovlnná trouba
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  Kezelési utasítás
  Mikrohullámú sütő
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  Návod na použitie
  Mikrovlná rúra
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  Инструкция по эксплуатации
  Микроволновая печь
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  Szanowny kliencie
  Uważne przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
  święć wskazówkom bezpieczeństwa.
  Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
  w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
  Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane za-
  stosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie-
  właściwą jego obsługą.
  Producent zastrzega sobie prawo modykacji wyrobu w każdej chwi-
  li, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do prze-
  pisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
  handlowych, estetycznych i innych.
  W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajdu-
  je się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
  NUMER
  SERYJNY:
  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
  PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
  1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
  Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym.
  W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyko-
  wać mechanizmów zabezpieczających.
  2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią ku-
  chenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu
  lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
  3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
  drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
  dzeń:
  „spaczenia”,
  dotyczy to również zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub polu-
  zowań),
  uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku.
  4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowa-
  dzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.
  Spis treści
  Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
  energii mikrofal ......................................................................................... 1
  Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .......................................... 2
  Instalacja .................................................................................................. 2
  Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
  Zakłócenia radiowe ................................................................................... 3
  Blokada „rodzicielska” .............................................................................. 3
  Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 3
  Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................ 3
  KUCHENKA MIKROFALOWA TYP 29Z010 ............................................ 3
  Dane techniczne ....................................................................................... 3
  Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
  Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
  Budowa kuchenki TYP 29Z010 ................................................................ 4
  Panel sterowania ...................................................................................... 4
  Dynamiczne Pulsowanie Funkcji .............................................................. 4
  Ustawianie zegara .................................................................................... 4
  Gotowanie mikrofalowe ............................................................................ 5
  Automatyczne rozmrażanie (AUTO DEFROST) ...................................... 5
  RO
  Instrucţiuni de folosire
  Cuptor cu microunde
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  BG
  Инструкция за експлоатация
  Микровълнова печка
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  UA
  Інструкція з експлуатації
  Мікрохвильова піч
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  EN
  User manual
  Microwave oven
  ZELMER 29Z010; 29Z011
  9–15 16–22 23–30 31–38
  39–46 47–54 55–62 63–69

Probleme și întrebări frecvente despre Zelmer 29Z010?

Adresează aici întrebarea ta despre 29Z010 Zelmer celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de 29Z010 Zelmer să îți ofere un răspuns bun.

Vezi aici gratuit manualul pentru 29Z010 Zelmer. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de 29Z010 Zelmer pe pagina aceasta.